CIJENA KOTIZACIJE i PRIJAVA

Za prijave i uplate:
Do 30. novembra: 128,00€
Od 30. novembra: 148,00€

*Cijene su date po osobi.

Kotizacija obuhvata:
- welcome coffee
- ekspertsko predavanje
- ručak i kafe pauzu
- certifikat o odslušanom seminaru
- elektronski materijal sa seminara

Potvrdu o prijemu prijave dobićete na Vaš mail. Ukoliko ne dobijete, molimo Vas da nas kontaktirate na telefon +382 67 445 936 ili na e-mail: [email protected] da bismo potvrdili Vašu prijavu. Hvala.

ImPRove je brend edukativnih događaja koji se razvija u Crnoj Gori od 2015. godine i u okviru kojeg postoje dva tipa događaja – seminari i radionice.