Business seminar:

"MOĆ PR-A: NOVO DOBA – NOVI IZAZOVI"

Hotel Ramada, 12. decembra 2019.
Predavač: Mirela Španjol Marković

Način na koji komunicirate određuje koliko ćete biti uspješni, produktivni i zadovoljni u poslovnom okruženju. Jer ne dobijamo ono što zaslužujemo, već ono što komuniciramo. Dobra vijest je da se dobrim komunikatorom ne rađamo, nego postajemo usvajajući i usavršavajući komunikacijske tehnike i alate.

Zato, odaberite naučiti uspješno komunicirati!

Business seminar: “MOĆ PR-a: Novo doba – novi izazovi” će vam pomoći da naučite što sve komunikacija jeste i na koje sve načine možemo uticati na druge.

Usvojite komunikacione alate koji će vam pomoći da komunicirate efikasnije, te na taj način brže ostvarujete svoje ciljeve, a istovremeno imajući u vidu zadovoljstvo drugih.

Čekamo te! PRIJAVITE SE!

Mirela Španjol Marković je vodeća hrvatska poslovna konsultantkinja, direktorica i vlasnica firme Ciceron komunikacije, specijalizovane za treninge iz oblasti retorike, komunikacijonih i prodajnih vještina i leadershipa. Poslovnom edukacijom bavi se više od 15 godina, a kroz bogato poslovno iskustvo i preduzetničku praksu održala je više od 1000 treninga u domaćim i stranim kompanijama.

Šesti imPRove business seminar je idealna prilika za: “START WORK WITH SMART WORD!”

Umijeće komuniciranja je jezik liderstva.

Pripremite se, budite izvanredni i uvjerljivi - neka se vaš glas daleko čuje!

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

Seminar je namijenjen svim organizacijama koje svoje poslovanje okreću prema kupcu/korisniku i stvaranju najbolje ponude.
• PR menadžerima
• Zaposlenima koji rade u sektorima komunikacije
• Zaposlenima u prodaji i marketingu
• Vlasnicima i direktorima kompanija
• Budućim i sadašnjim preduzetnicima
• Svima koji žele unaprijediti svoj posao i/ili povećati prihode
• Studentima (ekonomije, menadžmeta, političkih nauka)

PRIJAVITE SE!